Zautomatyzowane systemy do opróżniania i obsługi pojemników

Standardowe wywrotnice skrzyniopalet

Wywrotnica skrzyniopalet z pokrywą Soft Tip