skip to Main Content

Zespół kierownictwa wyższego szczebla

W swoich decyzjach kierownictwo wyższego szczebla Wyma Solutions kieruje się wspólną wizją przyszłości firmy oraz potrzebą współpracy wokół przygotowania strategii pozwalającej na zrealizowanie tej wizji.

 Członkowie kierownictwa wyższego szczebla podzielają wiarę, że firma Wyma pomaga wyżywić ludzkość, dostarczając wysokiej jakości sprzęt do obróbki po zbiorach, który zwiększa efektywność producentów rolnych na całym świecie, pomagając im w dostarczaniu na rynek wyższej jakości produktów w bardziej zrównoważony sposób.

Członkowie kierownictwa wyższego szczebla dokładają starań, aby odpowiadać na wyzwania otoczenia biznesowego, realizować strategię biznesową i tworzyć kulturę zaangażowania pracowników w budowanie sukcesu firmy Wyma w długiej perspektywie czasowej.

 • Andrew Barclay
  Managing Director
 • Jason Gerrie
  General Manager: Wyma Europe s.r.o & Wyma UK Ltd
 • Paul Hornell
  Chief Financial Officer
 • Reuben Miller
  Engineering Manager
Back To Top